پیام تبریک دفاع از پایان نامه به خانم فاطمه کوچکی نصرآبادی

 

سرکار خانم فاطمه کوچکی نصر آبادی

 

با سلام و احترام

 

بدینوسیله دفاع موفقیت آمیز پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، با عنوان بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های شهر تهران از دیدگاه کتابداران و کسب درجه عالی را خدمت حضرتعالی و اساتید محترم راهنما جناب آقای دکتر مهدی محمدی و دکتر یعقوب نوروزی تبریک عرض نموده و برایتان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

 

امید که در تمام مراحل زندگی تان همواره موفق و سربلند باشید.

 

کمیته اطلاع رسانی انجمن کتابداری قم

چکیده پایان نامه :

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق‌حرفه‌ای در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه­های شهر تهران از دیدگاه کتابداران انجام شد.

روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به‌روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی کتابداران کتابخانه دیجیتالی ۱۱ کتابخانه مرکزی دانشگاه دولتی شهر تهران است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که در سه بخش سؤالات مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای طراحی شد. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ۹۷/. محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل، از انواع فنون آماری توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، مقیاس لیکرت و آزمون مجذور‌کا بهره گرفته شد.

یافته‌ها: جامعه پژوهش در هر سه حوزه مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کنند. براساس نتایج حاصل از آزمون مجذورکا، رابطه معناداری بین نگرش کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی شهر تهران و رعایت اخلاق حرفه‌ای در سه حوزه مورد مطالعه وجود دارد. بالاترین رتبه لیکرت به تعریف سطح دسترسی برای انواع گروه‌های کاربری و حفظ شأن و مقام کاربران در تعیین مدت زمان اعتبار کد کاربری و کلمه عبور (۴٫۳۶ از ۵) تعلق گرفت که دلیل بر اهمیت آن است و پایین‌ترین رتبه لیکرت به استفاده از استانداردهای فراداده‌ای حقوقی و مالکیت فکری (۲٫۹۱ از ۵) تعلق گرفت که نشان از کم توجهی به آن در کتابخانه‌های دیجیتالی مورد مطالعه دارد.

اصالت/ ارزش: این پژوهش توانسته است بر اساس آرا و دیدگاه­های کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی که با قابلیت­ها و نیازمندی­های موجود در این زمینه آشنایی عملی دارند، به بررسی مهمترین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای این سیستم بپردازد. نتایج حاصل کمک خواهد کرد تا کلیه مسئولان و متولیان این امر در کشور، با استناد به مهمترین مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در این سیستم، در برنامه­ریزی و اقدامات خود تصمیمات بهتری را اتخاذ کنند.

کلید واژه­ ها: اخلاق حرفه‌ای، کتابخانه‌های دیجیتالی، مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حریم خصوصی، کتابداران دیجیتالی

شیوه استناد دهی:

کوچکی نصر آبادی ، فاطمه (۱۳۹۵). بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های شهر تهران از دیدگاه کتابداران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *