جلسه مشترک انجمن کتابداری و گروه علم اطلاعات دانشگاه قم با اداره فرهنگ و ارشاد قم

سه شنبه مورخه ۲۴ مهرماه ۹۷، جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم با نماینده اداره کل ارشاد استان قم در ارتباط با طرح پایتخت کتاب و جام باشگاه های کتابخوانی در سالن جلسات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم برگزار گردید.

در این جلسه آقایان دکتر محمدی (رئیس انجمن کتابداری استان قم)، دکتر کریمی (مدیر گروه علم اطلاعات دانشگاه قم)، دکتر نوروزی و عبادالله (عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه قم)، دکتر زارعی (مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیمای قم)، دکتر محمدی استانی (نایب رئیس انجمن)، نصیرزاده (دبیر انجمن)، دیدارپور (مسئول کمیته کارآفرینی انجمن) و آقای اترکی (مسئول دبیرخانه پایتخت کتاب استان قم) حضور داشتند.

در ابتدای جلسه آقای اترکی توضیحاتی در ارتباط با طرح پایتخت کتاب و جام باشگاههای کتابخوانی و کارهای صورت گرفته در سطح استان با همکاری دستگاههای اجرایی ارائه دادند. وی افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای استان قم در حوزه تاریخی، فرهنگی و میراثی سعی در برگزاری بهتر و منسجم تر فعالیتها در سطح استان با کمک انجمن هایی نظیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم دارند.

همچنین سایر اعضای جلسه هر کدام نسبت به این طرح، نحوه و ضمانتهای اجرایی آن سوالاتی را مطرح و نقطه نظر خود را در ارتباط با هرچه بهتر برگزار شدن آن ارائه دادند. همچنین اعضا نسبت به همکاری و هم افزایی با دبیرخانه پایتخت کتاب ابراز رضایت داشتند.

همچنین مصوب گردید جهت عملیاتی شدن موارد مطرح در این جلسه، آقای اترکی طرح ها و کارهای صورت گرفته توسط دبیرخانه و سایر دستگاههای فرهنگی استان را برای انجمن جهت بررسی بیشتر اعضا ارسال کنند. و در جلسه دیگری این موارد مورد بررسی دقیقتر قرار گیرد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *