جلسه ها

گزارش برگزاری جلسه انجمن- دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۹۶

حاضرین: آقایان: دکتر محمدی، دکتر محمدی استانی خانم ها: خداداد شهری، حسنخانی، امید، باقریان غاییبین: آقایان: دیدارپور، نصیرزاده، محمدی شجاعی خانم ها: رمضانی، حاج باقریان دستور جلسه: بررسی و تهیه پیشنویس تفاهم نامه همکاری با بسیج ناحیه امام رضا علیه السلام، بررسی برنامه های فصل پاییز ...

گزارش جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قم با بسیج ناحیه امام رضا علیه السلام

دستور جلسه: بررسی زمینه های همکاری مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم با بسیج ناحیه امام رضا علیه السلام حاضران: آقایان محمدی، محمدی شجاعی، دیدارپور، نصیرزاده خانم ها حاج باقریان، امید، روزبهانی غایبین: محمدی استانی، خانم ها حسنخانی، رمضانی، خداداد شهری این جلسه ...

گزارش جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم با مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم

دستور جلسه پیشنهاداتی در زمینه بهبود و اصلاح فیپاهای ناشران استان قم و برگزاری کارگاه های  آشنایی با فیپای الکترونیکی. این نشست صمیمانه در 10 مردادماه 1396 ساعت 9 صبح در دفتر مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد استان قم، جناب آقای سید ...

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب گسترش رده اسلام BP

نشست گزارش نشست نقد و بررسی کتاب گسترش رده اسلام (BP) به همت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی قم وبا همکاری اندیشکده فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در 18سفندماه سال ۱۳۹۵ برگزارشد.حضار و شرکت کنندکان از مدیران کتابخانه‌ها، کتابدارن، فهرست نویسان، اساتید ...

گزارش برگزاری جلسه انجمن – ۷ دی ماه ۹۵- کتابخانه آیت الله حائری (ره) (فیضیه)

حاضرین: آقایان: محفوظی، رضوی، محمدی استانی، نصیرزاده خانم ها: حاج باقریان، حسنخانی، رمضانی، امید، خداداد شهری، نجاتی، جعفری فر، کنعانی غایبین: آقایان: احمدلو، دیدارپور، محمدی دستور جلسه: بررسی و نهایی سازی کارگاه های کمیته آموزش، بررسی روند کاربهای خدمات کتابدرای در ابتدای جلسه سرکار خانم رمضانی مسئول ...

برگزاری جلسه انجمن در ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۵ -دانشگاه قم

حاضرین: آقایان: دکتر محمدی، دکتر محمدی استانی، نصیرزاده خانم ها: حاج باقریان، حسنخانی، رمضانی غایبین: آقایان: احمدلو، دیدارپور خانم ها: امید، خداداد شهری، فرهودی دستور جلسه: بررسی برنامه های هفته پژوهش و بررسی کارگاه های کمیته آموزش در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر محمدی استانی ...

برگزاری جلسه انجمن در ۷ آذر ماه ۱۳۹۵ -دانشگاه قم

حاضرین: آقایان: دکتر محمدی، دکتر محمدی استانی، دیدارپور، نصیرزاده خانم ها: حاج باقریان، حسنخانی، رمضانی، جعفری فر، کنعانی، ابراهیم، نجاتی غایبین: آقای احمدلو، خانم ها: امید، خداداد شهری، فرهودی دستور جلسه: بررسی برنامه های هفته پژوهش جلسه انجمن در تاریخ 7 آذر ماه ساعت 15-17 در ...

برگزاری جلسه انجمن در ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در دانشگاه قم

موضوع جلسه:  تاییدیه ویژه نامه انجمن - بررسی  کارگاه های کمیته آموزشی – بررسی همایش هفته کتاب در آبان ماه   حاضرین: آقایان دکتر محمدی، محمدی استانی، ، نصیرزاده؛ خانم‌ها ، حاج باقریان، جعفری فر، امید، کنعانی، ابراهیمی، نجاتی غایبین: آقایان دیدارپور، احمدلو؛ ...