صورتجلسات

جلسه مشترک انجمن کتابداری و گروه علم اطلاعات دانشگاه قم با اداره فرهنگ و ارشاد قم

سه شنبه مورخه 24 مهرماه 97، جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم با نماینده اداره کل ارشاد استان قم در ارتباط با طرح پایتخت کتاب و جام باشگاه ...

گزارش برگزاری جلسه انجمن- دوشنبه ۲۰ شهریور ماه ۹۶

حاضرین: آقایان: دکتر محمدی، دکتر محمدی استانی خانم ها: خداداد شهری، حسنخانی، امید، باقریان غاییبین: آقایان: دیدارپور، نصیرزاده، محمدی شجاعی خانم ها: رمضانی، حاج باقریان دستور جلسه: بررسی و تهیه پیشنویس تفاهم نامه همکاری با بسیج ناحیه امام رضا علیه السلام، بررسی برنامه های فصل پاییز ...

گزارش جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قم با بسیج ناحیه امام رضا علیه السلام

دستور جلسه: بررسی زمینه های همکاری مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم با بسیج ناحیه امام رضا علیه السلام حاضران: آقایان محمدی، محمدی شجاعی، دیدارپور، نصیرزاده خانم ها حاج باقریان، امید، روزبهانی غایبین: محمدی استانی، خانم ها حسنخانی، رمضانی، خداداد شهری این جلسه ...

جلسه مشترک انجمن با بنیاد ملی نخبگان استان قم

اولین جلسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم در سال 96 روز شنبه مورخ 19/1/96 در محل بنیاد ملی نخبگان استان قم برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه آشنایی مسئولین بنیاد با فعالیت های انجمن کتابداری استان و ...

گزارش برگزاری جلسه انجمن – ۷ دی ماه ۹۵- کتابخانه آیت الله حائری (ره) (فیضیه)

حاضرین: آقایان: محفوظی، رضوی، محمدی استانی، نصیرزاده خانم ها: حاج باقریان، حسنخانی، رمضانی، امید، خداداد شهری، نجاتی، جعفری فر، کنعانی غایبین: آقایان: احمدلو، دیدارپور، محمدی دستور جلسه: بررسی و نهایی سازی کارگاه های کمیته آموزش، بررسی روند کاربهای خدمات کتابدرای در ابتدای جلسه سرکار خانم رمضانی مسئول ...

برگزاری جلسه هماهنگی نشست علمی اصول اخلاقی در فرآیند پژوهش- ۲۳ آذر ماه ۹۵- کتابخانه آیت الله بروجردی (ره)

حاضرین: آقایان: دکتر محمدی، دکتر محمدی استانی خانم ها: حاج باقریان، حسنخانی، رمضانی، امید، ابراهیمی، نجاتی غایبین: آقایان: احمدلو، دیدارپور، نصیرزاده خانم ها: خداداد شهری دستور جلسه: هماهنگی نشست علمی «اصول اخلاقی در فرآیند پژوهش» و نهایی کردند کارگاه های کمیته آموزش جلسه هماهنگی نشست علمی ...

برگزاری جلسه انجمن در ۷ آذر ماه ۱۳۹۵ -دانشگاه قم

حاضرین: آقایان: دکتر محمدی، دکتر محمدی استانی، دیدارپور، نصیرزاده خانم ها: حاج باقریان، حسنخانی، رمضانی، جعفری فر، کنعانی، ابراهیم، نجاتی غایبین: آقای احمدلو، خانم ها: امید، خداداد شهری، فرهودی دستور جلسه: بررسی برنامه های هفته پژوهش جلسه انجمن در تاریخ 7 آذر ماه ساعت 15-17 در ...

جلسه دوره چهارم انجمن عصر روز دوشنبه اول شهریور ماه ۱۳۹۵برگزار گردید

جلسه دوره چهارم انجمن عصر روز دوشنبه اول شهریور ماه 1395برگزار گردید موضوع جلسه: امکان سنجی و ارزیابی تخصصی کتابخانه آموزشگاهی فاطمه الزهرا (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) حاضرین: آقایان محمدی‌استانی، نصیرزاده، خانم ها حسنخانی، امید، رمضانی، جعفری فر، کنعانی غایبین: آقایان محمدی، ...