صورتجلسات

گزارش جلسه انجمن با ریاست کتابخانه آستان مقدسه حرم حضرت معصومه (س)

تاریخ: 10/05/1395  جلسه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان قم موضوع جلسه:1-  جلسه مشترک با مدیریت کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه علیهاالسلام حاضرین:  آقایان دکتر محمدی، دکتر محمدی‌استانی، محفوظی، نصیرزاده، حجت الاسلام و المسلمین صادقی، احمدی رهبری و خانم‌ها امید، جعفری فر، حسنخانی، ...

جلسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم عصر روز چهارشنبه ۲ تیر ماه برگزار گردید

جلسه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم عصر روز چهارشنبه 2 تیر ماه برگزار گردید موضوع جلسه: بررسی برنامه‌های کمیته‌های نسخ خطی(ادامه) و کمیته تاریخ شفاهی حاضرین: آقایان محمدی، محمدی‌استانی، نصیرزاده، خانم ها حاج باقریان، حسنخانی، امید، خداداد شهری، یارمحمدی غایبین: آقایان ...

جلسه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی عصر روز دوشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ برگزار گردید

جلسه انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی عصر روز دوشنبه، 17 خرداد سال ۱۳۹۵ در دفتر معاونت پژوهی دانشگاه قم برگزار گردید. موضوع جلسه: بررسی برنامه‌های کمیته‌ها حاضرین: آقایان دکتر محمدی، دکتر محمدی‌استانی، دیدارپور، نصیرزاده و خانم‌ها امید، داوودآبادی، ابراهیمی، نجاتی غایبین: آقایان طالعی، همایی، ...

صورت جلسه (۹۳۲)

موضوع: بررسی برنامه­های کمیته آموزشزمان و مکان: یکشنبه 14 بهمن 1392 – دفتر گروه کتابداری دانشگاه قم       حاضران: آقایان نوروزی، زارعی، محمدی استانی، دیدارپور و خانم­ها یزدان­پناه و خداداد شهری غایبان: آقایان محمدی، احمدلو، و خانم یارمحمدی گزارش جلسه:خانم یزدان­پناه، موضوعاتی را برای برگزاری کارگاه پیشنهاد دادند. ...

صورتجلسه (۹۳۰)

صورت­جلسه (شماره 930)انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استان قم موضوع:‌زمان و مکان: شنبه 30 مهر 1392 – دفتر گروه کتابداری دانشگاه قم            حاضران: آقایان محمدی، زارعی، محمدی استانی، رضوی، دیدارپور، محفوظی، نوروزی و خانم خداداد شهری غایبان: آقایان احمدلو، همایی، کریمی و خانم یارمحمدی صورت­جلسه (شماره 930)انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استان ...

موفقیت های استان

خانم نیره جعفری فر کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم روز اول مهر 1392 از پایان نامه خود تحت عنوان «شناسایی عوامل موثر بر توسعه سیستم کتابخانه دیجیتالی کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی شهر تهران» با راهنمای دکتر نوروزی با ...

صورتجلسه (۹۲۹)

صورتجلسه (929)انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استان قم موضوع:‌ هماهنگی برای نشست هفته آینده.      زمان و مکان: یکشنبه 7 مهر 1392،  دانشگاه قم.حاضران: آقایان طالعی، محمدی، دیدارپور، زارعی، محمدی استانی، سهرابی و خانم­ یزدان­پناه.غایبان: آقایان نوروزی، موسوی، کریمی و همایی. صورتجلسه (929)انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استان قم موضوع:‌ هماهنگی برای نشست هفته آینده.       ...

صورت جلسه (۹۲۸)

صورتجلسه (928)انجمن کتابداری و اطلاع­رسانی استان قم موضوع:‌ پیگیری مصوبات جلسه قبل    زمان و مکان: یک شنبه 24 شهریور 1392 – دفتر گروه دانشگاه قم  حاضران: آقایان طالعی، محمدی، دیدارپور، محمدی استانی، سهرابی و خانم­ها حسنخانی، خدادادغایبان: آقایان نوروزی، موسوی، همایی، زارعی گزارش جلسه:1. صحبت درباره ...