صورتجلسات

برگزاری هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان قم، هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن در تاریخ 27 بهمن ماه 1400 ساعت 17:30 به صورت مجازی در بستر ادوب کانکت کتابخانه مرکزی دانشگاه قم با حضور اعضای هیئت مدیره و ...

برگزاری شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن

به گزارش کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم، شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن به صورت مجازی در بستر قابلیت Meet سرویس جیمیل، شنبه 17 آبان ماه 99 ساعت 18 تا 20:30 برگزار گردید. در ...

برگزاری دهمین جلسه هیات مدیره انجمن

اولین جلسه هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم (دوره پنجم) در سال جدید با توجه به شرایط موجود و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به صورت مجازی مورخه 8 اردیبهشت ماه  ۹۸ ساعت 13 الی 15 برگزار گردید. اعضای ...

برگزاری نهمین جلسه هیات مدیره انجمن

نهمین جلسه هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم (دوره پنجم) در گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم مورخه  ۹۸ ساعت 15:30 الی 17:30 برگزار گردید. اعضای حاضر: دکتر مهدی محمدی، دکتر مرتضی محمدی استانی، خانم حاج ...

برگزاری هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن

هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم (دوره پنجم) در محل کتابخانه آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) مورخه 6 آذر ۹۸ ساعت ۱۷:۳۰ الی 19:15 برگزار گردید. اعضای حاضر: دکتر مهدی محمدی، دکتر عیسی زارعی، دکتر مرتضی ...

برگزاری هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن

هفتمین جلسه هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم (دوره پنجم) در محل کتابخانه آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) مورخه 22 آبان 98 ساعت 17:30 الی 20:00 برگزار گردید. اعضای حاضر: دکتر مهدی محمدی، دکتر عیسی زارعی، دکتر مرتضی ...

برگزاری ششمین جلسه هیات مدیره انجمن

ششمین جلسه هیات مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم (دوره پنجم) در محل کتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) مورخه 9 مهر ماه 98 ساعت 18:15 الی 20:15 برگزار گردید. اعضای حاضر: دکتر مهدی محمدی، دکتر عیسی زارعی، دکتر مرتضی ...

جلسه مشترک انجمن کتابداری و گروه علم اطلاعات دانشگاه قم با اداره فرهنگ و ارشاد قم

سه شنبه مورخه 24 مهرماه 97، جلسه مشترک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم و گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم با نماینده اداره کل ارشاد استان قم در ارتباط با طرح پایتخت کتاب و جام باشگاه ...