انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قم

فراخوان عضویت در هیئت مدیره ششمین دوره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قم

ozviat ششمین دوره انتخابات هیات مدیره و مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی قم ، در خردادماه 1402 برگزار میشود. به گزارش روابط عمومی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی استان قم، ششمین دوره انتخابات هیات مدیره و مجمع عمومی انجمن در ...